Termeni și condiții

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. În cazul în care alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalita te a acestor termeni și condiții.

SHAPE & FITNESS STUDIO SRL este denumirea comercială pe care o folosim iar site-ul costinbucura.ro este deținut de SHAPE & FITNESS STUDIO SRL , cu sediul sociaL in Str. Barca 17 B, Sectorul 5, Bucuresti.

Ce este costinbucura.ro

costinbucura.ro este un site de informare și o platformă creată pentru facilitarea accesului online al publicului larg la cursuri, produse și materiale educaționale pe diverse domenii de activitate.

Serviciile și produsele oferite prin intermediul site-ului sunt exclusiv cele aferente domeniilor de activitate prezentate pe prima pagină a site-ului.

2. Condiții pentru utilizarea site-ului
Pentru a accesa anumite părți ale conținutului din site, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dumneavoastră ca și parte din procesul de înregistrare, pentru crearea unui cont. Astfel, vi se vor putea solicita informații precum: nume, număr de telefon, adresă de email, adresă (în situația în care comandați un bun fizic) date necesare procesării plăților (în situația în care achiziționați produse/servicii contra cost).

Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Sunteți responsabil/ă să păstrați confidențialitatea oricăror informații de autentificare asociate cu orice cont pe care îl folosiți pentru a ne accesa site-ul. În consecință, sunteți responsabil/ă pentru orice activități care apar în contul dumneavoastră.

Accesarea sau încercarea de a accesa oricare conținutul protejat prin cont și parolă și prin orice alte mijloace decât cele puse la dispoziție de site, este strict interzisă. Odată cu continuarea navigării pe acest site consimțiți în mod expres să nu accesați sau să nu încercați să accesați oricare dintre resursele noastre prin orice mijloace automate, neetice sau neconvenționale.

Site-ul poate fi utilizat doar pentru accesare conținut, cont personal, accesare servicii și produse existente pe site. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice conținut de pe site care are un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de orice natură. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din cont prin utilizarea site-ului.

Orice activitate care perturbă, întrerupe sau interferează cu site-ul nostru, incluzând serverele, este strict interzisă și este pedepsită conform legilor în vigoare.

Nu putem garanta utilizarea continuă și neîntreruptă a site-ului. Există o mică probabilitate să intervină erori, defecțiuni atacuri cibernetice sau alte comportamente malițioase pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Încercăm să luăm toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura potențialele evenimente neplăcute.

Încercarea de a copia, duplica, reproduce, vinde, comercializa sau revinde conținutul protejat prin utilizator și parola sau orice alt conținut al site-ului este strict interzis, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile legale pentru stoparea acestor activități.

3. Modalități de plată
Plata se poate face online, cu cardul, prin sistemul EuPlatesc (euplatesc.ro) urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite la efectuării plății.
În funcție de diversele servicii sau produse plățile se mai pot efectua și prin transfer bancar sau ramburs.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

Odată cu alegerea serviciului sau produsului plata poate fi recurentă. Sumele aferente serviciilor sau produselor pot fi debitate automat din contul Clientului sau prin informări trimise prin email.

4. Dreptul de retragere
Dreptul la retragere din contract este valabil doar pentru bunurile fizice.
Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un bun fizic, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun fizic expiră în termen de 14 zile de la ziua în care clientul intră în posesia fizică a bunului fizic.
Pentru a beneficia de dreptul la retragere pentru bunurile fizice este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, este posibil să nu vă putem returna banii.

Serviciile digitale care nu sunt livrate pe un suport material, sunt exceptate de la retragere iar odată cu primirea accesului la cont, intrați în posesia serviciilor digitale. Executarea acestora se consideră efectuată iar dumneavoastră confirmați că luați la cunoștință faptul că vă veți pierde dreptul la retragere.

5. Limitarea răspunderii
Prin achiziționare produselor, serviciilor și crearea și utilizarea Contului, vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (utilizator și parola) și pentru conținutul contului.

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile acestuia, comunicată în cadrul site-ului. Ulterior creării Contului sau a cumpărării de produse sau servicii, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți.

Nu ne asumăm răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site.

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

6. Reclamații
Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată, aspecte legate de înscrierea la evenimente și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, utilizând secțiunea de contact a site-ului.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

7. Proprietate intelectuală
Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe site și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a SHAPE & FITNESS STUDIO SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către SHAPE & FITNESS STUDIO SRL. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la protraining.ro.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

9. Informări prin email (newslettere)
Este posibil ca în urma înregistrării cu adresa de email să vă trimitem materiale cu conținut legat de domeniul de activitate al site-ului prin email. În cazul în care nu doriți să primiți aceste informări și materiale vă puteți dezabona în orice moment prin accesarea butonului Dezabonare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

10. Sistemul CRM si automatizare email marketing|
Clienții care folosesc acest serviciu au obligația să respecte condițiile de utilizare ale acestui care prevăzute mai jos:
– se vor trimite email-uri doar către persoanele care s-a înscris în listă prin cerere;
– orice email trimis trebuie să conțină date de identificare cum ar fi logo, nume companie, adresa si link către politica de confidențialitate/GDPR;
– expeditorul trebuie sa fie evidențiat clar sub numele persoanei sau a companiei care trimite email-ul;
– reevaluarea contactelor cu adrese de email cu care nu au mai existat comunicații timp de 6 luni. Se consideră inactive contactele care au adrese de email cu care nu s-a mai comunicat timp de 6 luni și se recomandă eliminarea acestora din listă.

11. Forța majoră
Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

12. Legea aplicabilă
Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Arad.

13. Dispoziții finale
Acest site este deținut de către SHAPE & FITNESS STUDIO SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

SHAPE & FITNESS STUDIO SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Promoțiile oferite de către SHAPE & FITNESS STUDIO SRL sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limitele și cu respectarea condițiilor de pe site.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.


Scroll to Top